(1)
Войтенко, Ю. М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРЯДІВ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ БАЛТІЇ (1991–2004 РР.): ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. almanac 2023, 40-50.