Доценко, В. О., & Жолоб, М. П. (2023). ПРОТИСТОЯННЯ ЧИ СПІВЖИТТЯ: УКРАЇНО-ЄВРЕЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Культурологічний альманах, (2), 51–57. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.7