Кульбака, О. Є. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ГОНЧАРІВ У ПРОМИСЛОВИХ АРТІЛЯХ ОПІШНІ 1929–1960 РР. Культурологічний альманах, (2), 64–70. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.9