Лопацька, Н. М. (2023). НАЦІЯ, НАЦІОНАЛІЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. Культурологічний альманах, (2), 89–94. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.11