Петрович, В. В., & Бундак, О. А. (2023). ІСТОРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ. Культурологічний альманах, (2), 110–115. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.14