Гончаренко, К. С. (2023). ПОЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНИХ ЯВИЩ. Культурологічний альманах, (2), 151–156. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.20