Кривошея, І. І. (2024). РАДИКАЛЬНІ ПРОЯВИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. В НАРОДНІЙ МУЗИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ. Культурологічний альманах, (1), 107–113. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.13