Фролов, С. В. (2024). ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НАД РАДЯНСЬКОЮ ІСТОРИЧНОЮ НАУКОЮ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945–1955 РР.). Культурологічний альманах, (1), 160–166. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.19