Доценко, В. О. і Жолоб, М. П. (2023) «ПРОТИСТОЯННЯ ЧИ СПІВЖИТТЯ: УКРАЇНО-ЄВРЕЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ»., Культурологічний альманах, (2), с. 51–57. doi: 10.31392/cult.alm.2023.2.7.