Кульбака, О. Є. (2023) «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ГОНЧАРІВ У ПРОМИСЛОВИХ АРТІЛЯХ ОПІШНІ 1929–1960 РР»., Культурологічний альманах, (2), с. 64–70. doi: 10.31392/cult.alm.2023.2.9.