Лопацька, Н. М. (2023) «НАЦІЯ, НАЦІОНАЛІЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ», Культурологічний альманах, (2), с. 89–94. doi: 10.31392/cult.alm.2023.2.11.