Гончаренко, К. С. (2023) «ПОЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНИХ ЯВИЩ», Культурологічний альманах, (2), с. 151–156. doi: 10.31392/cult.alm.2023.2.20.