Кривошея, І. І. (2024) «РАДИКАЛЬНІ ПРОЯВИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. В НАРОДНІЙ МУЗИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ», Культурологічний альманах, (1), с. 107–113. doi: 10.31392/cult.alm.2024.1.13.