Фролов, С. В. (2024) «ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НАД РАДЯНСЬКОЮ ІСТОРИЧНОЮ НАУКОЮ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945–1955 РР.)», Культурологічний альманах, (1), с. 160–166. doi: 10.31392/cult.alm.2024.1.19.