Фролов, С. В. «ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НАД РАДЯНСЬКОЮ ІСТОРИЧНОЮ НАУКОЮ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945–1955 РР.)». Культурологічний альманах, вип. 1, Травень 2024, с. 160-6, doi:10.31392/cult.alm.2024.1.19.