[1]
Bandarzewska, W., Burek, P. і Gliszczyńska, S. 2023. KULTUROWE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KINEMATOGRAFII – NEGATYWNE SKUTKI FILMU. Культурологічний альманах. 2 (Вер 2023), 210–218. DOI:https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.29.