[1]
Король, Д.О. 2023. СКІФСЬКА ЕПІКА ТА КАТАБАСИС: ПРОБЛЕМИ ІКОНОЛОГІЗАЦІЇ. Культурологічний альманах. 4 (Груд 2023), 75–81. DOI:https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.9.