[1]
Дружкова, І.С. 2022. ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХІХ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ. Культурологічний альманах. 3 (Груд 2022), 53–63. DOI:https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.8.