(1)
Bandarzewska, W.; Burek, P.; Gliszczyńska, S. KULTUROWE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KINEMATOGRAFII – NEGATYWNE SKUTKI FILMU. almanac 2023, 210-218.