Холоша, Т. О. (2022). АКТУАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙ КОРДОЦЕНТРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ (ДО 300-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г.С. СКОВОРОДИ). Культурологічний альманах, (4), 234–238. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.29