Bandarzewska, W., Burek, P., & Gliszczyńska, S. (2023). KULTUROWE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KINEMATOGRAFII – NEGATYWNE SKUTKI FILMU. Культурологічний альманах, (2), 210–218. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.29