Король, Д. О. (2023). СКІФСЬКА ЕПІКА ТА КАТАБАСИС: ПРОБЛЕМИ ІКОНОЛОГІЗАЦІЇ. Культурологічний альманах, (4), 75–81. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.9