Дружкова, І. С. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХІХ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ. Культурологічний альманах, (3), 53–63. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.8