BANDARZEWSKA, W.; BUREK, P.; GLISZCZYŃSKA, S. KULTUROWE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KINEMATOGRAFII – NEGATYWNE SKUTKI FILMU. Культурологічний альманах, [S. l.], n. 2, p. 210–218, 2023. DOI: 10.31392/cult.alm.2023.2.29. Disponível em: https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/article/view/200. Acesso em: 14 чер. 2024.