Холоша, Т. О. (2022) «АКТУАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙ КОРДОЦЕНТРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ (ДО 300-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г.С. СКОВОРОДИ)», Культурологічний альманах, (4), с. 234–238. doi: 10.31392/cult.alm.2022.4.29.