Bandarzewska, W., Burek, P. і Gliszczyńska, S. (2023) «KULTUROWE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KINEMATOGRAFII – NEGATYWNE SKUTKI FILMU», Культурологічний альманах, (2), с. 210–218. doi: 10.31392/cult.alm.2023.2.29.