Король, Д. О. (2023) «СКІФСЬКА ЕПІКА ТА КАТАБАСИС: ПРОБЛЕМИ ІКОНОЛОГІЗАЦІЇ», Культурологічний альманах, (4), с. 75–81. doi: 10.31392/cult.alm.2023.4.9.