Дружкова, І. С. (2022) «ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХІХ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ», Культурологічний альманах, (3), с. 53–63. doi: 10.31392/cult.alm.2022.3.8.