[1]
Д. О. Король, «СКІФСЬКА ЕПІКА ТА КАТАБАСИС: ПРОБЛЕМИ ІКОНОЛОГІЗАЦІЇ», almanac, вип. 4, с. 75–81, Груд 2023.