[1]
О. В. Запорожченко, І. З. Майданюк, І. М. Гоян, А. І. Петранюк, і О. П. Ступак, «ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ», almanac, вип. 4, с. 138–143, Груд 2023.