Холоша, Т. О. «АКТУАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙ КОРДОЦЕНТРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ (ДО 300-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г.С. СКОВОРОДИ)». Культурологічний альманах, вип. 4, Грудень 2022, с. 234-8, doi:10.31392/cult.alm.2022.4.29.