Король, Д. О. «СКІФСЬКА ЕПІКА ТА КАТАБАСИС: ПРОБЛЕМИ ІКОНОЛОГІЗАЦІЇ». Культурологічний альманах, вип. 4, Грудень 2023, с. 75-81, doi:10.31392/cult.alm.2023.4.9.