Дружкова, І. С. «ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХІХ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ». Культурологічний альманах, вип. 3, Грудень 2022, с. 53-63, doi:10.31392/cult.alm.2022.3.8.