КУЛЬТУРНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ «СУСПІЛЬНИЙ ІДЕАЛ» В УКРАЇНСЬКОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.30

Ключові слова:

суспільний ідеал, культурний вимір, національна ідея, соціокультурний простір.

Анотація

У статті досліджено процес розгортання дискусії і культурно-філософського осмислення феномену «суспільний ідеал» в українському гуманітарному дискурсі початку ХХ століття. Розглянуто деякі аспекти бачення та розуміння феномену суспільного національного ідеалу провідними українськими культурними та політичними діячами початку ХХ століття. Вказано на особливості протікання аргументованого дискурсу в межах української гуманітаристики початку ХХ століття щодо цього феномену. Встановлено загальні тенденції культурно-філософського осмислення феномену «суспільний ідеал» як національної ідеї українськими культурними та політичними діячами цього періоду хронотопу. Підкреслено, що культурно- філософське бачення та культурні виміри суспільного ідеалу як національно ідеї не були єдиними і головними векторами розвитку гуманітарної думки для учасників дискусії внаслідок обстоювання різних базових чинників, а також внутрішніх та зовнішніх впливів. Зауважено, що активні дії діячів культури звужувались до культурно-просвітницьких громадських практик. Наголошено на актуальності пошуку культурологічних вимірів феномену суспільного ідеалу України ХХ століття – початку ХХІ століття в зв’язку з українським універсалізмом, на необхідності осягненні фундаментального значення та впливу суспільного ідеалу на її соціокультурний простір. Використаний метод формального аналізу текстів та наукових розвідок культурних та історичних діячів України початку ХХ століття, висновки за ним дали підстави вказати на важливість концептуального окреслення загальнонаціональної мети розвитку українського суспільства, її імплантації в праксис, а також проявлення в суспільній культурній взаємодії суб’єктів соціокультурного простору України початку ХХІ століття. Доведено необхідність визначення культурологічних змістоутворюючих компонент феномену суспільного ідеалу як основи для формування нової концепції гуманізму, осмислення принципово нової системи культурно-духовних цінностей українського суспільства.

Посилання

Грицак Я. (2000). Нариси з історії України: формування української модерної нації. / Я. Грицак. Київ. : Ґенеза. 249 с.

Грушевський М. (2002). На порозі століття. Зібрання творів: в 50-х т. / Під заг. ред. П. Сохань, Я. Дашкевич. Львів : Світ. 592 с.

Грушевський М. (2005). Нові гасла. Зібрання творів: в 50-х т. / Під заг. ред. П. Сохань, Я. Дашкевич. Львів : Світ. 774 c.

Смолій В., Ясь О. Суспільні ідеали та уявні проекції українського майбутнього у репрезентації «діючих» генерацій інтелектуалів ХХ – початку ХХІ ст. / за ред. д.і.н., акад. В.А. Смолія. Київ : НАН України, 2019. 302 с.

Франко І. (2010). З кінцем року. Зібрання творів: в 50-х т. / Під заг. ред. М. Жулинського. Київ : Наукова думка. 1216 с.

Франко І. (1986). Поза межами можливого. Зібрання творів: в 50-х т. / Упоряд. О.Я. Безпальчук та ін. Київ : Наукова думка. 396 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-19

Як цитувати

Боришполь, Г. І. (2023). КУЛЬТУРНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ «СУСПІЛЬНИЙ ІДЕАЛ» В УКРАЇНСЬКОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Культурологічний альманах, (2), 219–224. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.30

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ