«Культурологічний альманах» – це рецензоване видання, в якому публікуються статті вчених України та зарубіжних країн, присвячені актуальним питанням філософії, релігієзнавства, історії, культурології та археології.

Засновники видання: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Видавничий дім «Гельветика».

Рік заснування: 2022.

ISSN: 2786-7250 Online

ISSN: 2786-7242 Print

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ No 25214-15154Р від 10.06.2022 р.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, румунська, німецька, французька.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 10.10.2022 № 894 (додаток 2).

Галузь знань: Гуманітарні науки.

Спеціальності: 031 – Релігієзнавство, 032 – Історія та археологія, 033 – Філософія, 034 – Культурологія.

Науковий журнал «Культурологічний альманах» призначений для наукових працівників, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, інших вчених, слухачів, студентів, педагогів закладів загальної середньої освіти, інших практичних працівників та всіх, хто цікавиться науковими досягненнями у галузях релігієзнавства, історії, археології, філософії та культурології.

Поточний номер

№ 1 (2024): Культурологічний альманах
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-05-02

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

ФІЛОСОФІЯ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Переглянути всі випуски