Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Русаков Сергій Сергійович, кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології, директор Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8494-9445
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/34052238,
https://www.webofscience.com/wos/author/record/48998533

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Васильєва Ірина Василівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3772-5358
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222956065
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/41734556

Шкіль Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3859-816X
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/14406630

Стасевич-Бєньковська Агнешка, доктор гуманітарних наук, доцент, Інститут американських студій та польської діаспори, Ягеллонський університет, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4714-5699 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189265461 
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/33449795

Доценко Віктор Олегович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії та археології, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1131-1675
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44219572

Журба Михайло Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та археології, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9691-8913
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42615895 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/48502973

Потильчак Олександр Валентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3518-9280
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/43653251
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47750063

Агнесе Кукеле, кандидат геологічних наук (геоархеологія) за спеціалізацією з оцінки пам’яток культурної спадщини, науковий співробітник, Латвійський Університет, Латвія
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3630-9320 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55935983600
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/9958439                                                

Крилова Світлана Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5528-7438
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/41615973
https://www.webofscience.com/wos/author/record/48138649

Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0046-8458
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216761949
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/48129127

Улла Шакір, доктор філософії, науковий співробітник, Південний університет науки і техніки Китаю, Китай
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1817-758X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209094934
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/48672935

Гоц Людмила Сергіївна, кандидат культурології, доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5832-2406

Денисюк Жанна Захарівна, доктор культурології, професор, в.о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0833-2993
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/8003887
https://www.webofscience.com/wos/author/record/9234785

Дичковський Степан Іванович, доктор культурології, професор, професор кафедри артменеджменту та івенттехнологій, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4771-4521
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217288050
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44223782

Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту, Національний університет «Острозька академія», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5322-089X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217997043
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/26949673

Сабадаш Юлія Сергіївна, доктор культурології, професор, завідувачка кафедри культурології, Маріупольський державний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5068-7486
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210147825
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/10346044

Трач Юлія Василівна, доктор культурології, професор, проректор з наукової роботи, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2963-0500
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217098819
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/32415853

Дичек Береніка, доктор суспільних наук, доцент, Факультет соціальних наук, Інститут соціології, Вроцлавський університет, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1152-8746
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57312330000
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44767946