Мета та завдання

Науковий журнал «Культурологічний альманах» започатковано з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузях релігієзнавства, історії, археології, філософії, культурології.

У науковому журналі висвітлюються актуальні проблеми методології філософських наук; розглядаються форми та особливості розвитку сучасних філософських напрямів дослідження природи та суспільства, актуальні проблеми соціо-гуманітарних вимірів буття людини. Аналізується стан розвитку релігієзнавства та культурології. На сторінках видання досліджується історія релігій і релігійних вірувань, структура та основні завдання культурології як науки. Розглядаються загальні тенденції й основні етапи розвитку археології та історичних наук.

Ця мета визначає основні завдання:
– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузях релігієзнавства, історії, археології, філософії, культурології;
– оприлюднення на сторінках журналу наукових праць високої якості у визначених галузях;
– сприяти розширенню зв'язків Українського державного університету імені Михайла Драгоманова з науковими та освітніми спільнотами України та світу.