«КУЛЬТУРНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ»: ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ

Автор(и)

  • Оксана Викторівна Гостєва

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.32

Ключові слова:

культура, детермінізм, культурний детермінізм, технологічний детермінізм, чинники культурного детермінізму, цінності, традиції, звичаї, символи, архетипи.

Анотація

У статті досліджується еволюція теорії культурного детермінізму та його визначальні чинники. На основі теоретичного аналізу розкрито поняття детермінізму, яке у застосуванні до наукового дослідження набуває форми основного, вихідного принципу. Встановлено, що вчення про культурний детермінізм знайшло широке розповсюдження в наукових дослідженнях, пройшовши певні етапи. У статті досліджено еволюцію концепції детермінізму від давнини до його інтерпретації у сучасності. Сучасне бачення культурного детермінізму увібрало у собі всі попередні вчення, узагальнивши їх. У досліджені наголошено, що саме філософська доктрина детермінізму продовжує відігравати важливу роль у дослідженнях культури. Виокреслено «детермінізм культурний» та представлені основні етапи його становлення в культурологічних дослідженнях. Інтерпретація культурного детермінізму характеризується розширювальним тлумаченням поняття культури, що означає, що культура описується як чинник, який визначає всі інші. Зазначено, що значний влив на становлення культурного детермінізму у наукових дослідженнях здійснила школа культурної антропології. В статті проаналізовано уявлення у наукових поглядах про визначальні чинники культурного детермінізму. Встановлено, що визначними чинниками культурного детермінізму постають цінності (тому числі релігійні), традиції, звичаї, символи, архетипи. Зроблено висновок, що «культурний детермінізм» (cultural determinism) означає перетворення нових видів і способів людської діяльності (нововведень) у соціальні норми і зразки, які забезпечують їх інститутаційне оформлення, інтеграцію і закріплення у культурі суспільства.

Посилання

Benedict R., (1983) Patterns of Culture : [Benedict, Ruth: . Routledge & Kegan Paul Freud, Sigmund] Tres ensayos sobre teoría sexual. Buenos Aires: Alianza Editorial, Biblioteca Freud; pág. 61.

Freeman D., (1983) The Making and Unmaking of an Anthropological Myth. Derek Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1983. xviii, 380 pp.

Kroeber A., (1917) L. The Superorganic. American Anthropologist. Vol. 19, iss. 2. P. 163–213.

Кононенко С., (2004) Політичний детермінізм (нарис теорії влади). Антологія творчих досягнень. Київ: ІСЕМВ НАН України, 2004. Вип. 1. С. 210–215.

Культурний детермінізм (2006). Режим доступу: http://ni.biz.ua/13/13_12/13_126681_kulturniy-determinizm. html (дата звернення: 10.05.2023).

Лук’янець B.C., (2006) Філософія реконструкції: походження, стратегія, загальнокультурне значення. Філософська думка. № 1.

Malinovski В., (1944). A Scientific Theory of Culture. Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 944, p. 150.

Hagestad, G. O., & Uhlenberg, P., (2005). The social separation of old and young: A root of ageism. Journal of Social Issues, 61, 343–360.

Havighurst‚ R.J.‚ & Tobin‚ S.S., (1961). The Measurement of Life Satisfaction. Journal of Gerontology‚ 16‚ 134–143.

Робуль, О., (2006). Синергетика як інноваційна методологія педагогічної освіти. Філософія освіти, 1(3), С. 35–41.

Сохань Л. В., (1982) Стиль жизни личности. Теоретические и методологические проблемы. Киев : Научная мысль, 1982. – 372 с.

Chandler, D., (2002) Technological or Media Determinism. URL: https:// www.wolearn.org/pluginfile.php/45/ mod_page/content/23/chandler2002_PDF_ful.pd. (дата звернення: 17.06.2023).

Skinner, B. F. (1967). In Boring, E. G.; Lindzey, G. (eds.). A History of Psychology in Autobiography. Vol. 5. New York: Appleton-Century-Crofts. pp. 387–413.

Homans, G. C., (1958). Social behavior as exchange. Am. J. Sociol. 63, 597-606.

Ong, W. J., (1982) Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. New York: Methuen, 1982. 201 p.

Парнюк М.А., (1972) Принцип детерминизма в системе материалистической диалектики. Киев : Наукова думка, 1972. 356 с.

Parsons T., (1962) Youth in the Context of American Societyю. Daedalus. – 1962. Vol. 91. P. 97–123.

Reginald Radcliffe-Brown A., (1940) On Joking Relationships. Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 13, №. 3 (Jul., 1940), pp. 195–210.

Тимошенко В.І., (2006-2007) Проблема свободи волі: від механістичного детермінізму до нормативного ідеалізму. Проблеми філософії права. Т. IV–V С. 232-235.

Черняк М.П., (2007) Знайомтесь – синергетика. Країна знань, 4-5, 29-33.

Шаталович І.В., (2010) Нові дослідження проблемних аспектів концепції детермінізму на межі ХХ–ХХІ століть. Філософія. Культура. Життя, 34, 215–225.

Weber Max; Hans Heinrich Gerth; Bryan S. Turner (1991) From Max Weber: essays in sociology – Psychology Press, P.1.

White L., (1959) The Evolution of Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome ., New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., xi, 378 pp.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-19

Як цитувати

Гостєва, О. В. (2023). «КУЛЬТУРНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ»: ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ. Культурологічний альманах, (2), 232–238. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.32

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ