КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В 70–80-X РОКАХ 20-ГО СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Анастасія Ковач-Петрушенко

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.34

Ключові слова:

постмодернізм, постмодерн, Італія, Франція, Великобританія, Німеччина, деконструкція, симулякр, інтертекстуальність.

Анотація

Темою даної статті є ознаки прояву постмодернізму в європейській культурі XX століття. У статті приділяється особлива увага регіональним ознакам процесів формування та змістовних акцентів в постмодернізмі провідних країн Європи. Застосовуються методи герменевтики, порівняльного та контекстуального аналізу. Подальші перспективи досліджень пов’язані з детальним аналізом культурного єднання та ідейних дифузій європейського постмодернізму. Актуальність теми полягає в пошуку нових цінностей та змісту, що виникли в результаті подій другої світової війни та соціокультурних змін, що відбувалися в Європі у зазначений період. Стаття спрямована на розкриття регіональних особливостей постмодернізму в європейській культурі XX століття з метою подальших досліджень культурного єднання та ідейного впливу постмодернізму в Європі. Зокрема, стаття пропонує вивчення взаємозв’язку між регіональними особливостями європейського постмодернізму та його впливом на формування ідентичності культурних спільнот. Дослідження розкриває унікальність і варіативність постмодерністських проявів у різних європейських країнах, враховуючи історичні, соціокультурні та політичні умови. Це дозволяє отримати глибше розуміння розвитку постмодернізму як феномену, що впливає на менталітет, творчість та спосіб життя сучасного європейського суспільства. Подальше дослідження цієї теми сприятиме відкриттю нових перспектив для аналізу постмодерністських проявів у контексті європейської культури і сприяє збагаченню наукового дискурсу в цій області. Додатковою метою статті є розкриття впливу постмодернізму на сучасну культурну сферу Європи. В умовах глобалізації та швидкого розвитку інформаційних технологій, постмодерністські ідеї та естетика виявляють свою актуальність та значущість. Вони знайшли втілення в різних сферах життя, таких як мистецтво, література, архітектура, дизайн, масова культура та інтернет-простір. Дослідження поширення і впливу постмодернізму на сучасну європейську культуру дає змогу краще розуміти динаміку та тенденції її розвитку. Аналіз цих процесів відкриває шлях до розуміння важливості та значення постмодернізму в сучасному світі, а також допомагає прогнозувати його подальшу еволюцію в майбутньому.

Посилання

Васильєва, А.В. (2009). Національний характер німецького постмодернізму. Молодий учений, 10.

Джеймсон, Ф. (1996). Політика теорії: Ідеологічні погляди у постмодерністичних дебатах. У М. Зубрицької (Ред.), Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. (с. 567–579). Львів.

Вінквіст, Ч., & Тейлор, У. (2003). Енциклопедія постмодернізму (В. Шoвкун, Пер., О. Шевченко, Навч. peд.). Київ: Вид-во Соломії Павловичка «Основи».

Ігнатенко, М. (1998). Ігрова культура постмодерну (або вже некультура). Вікно в світ, 2, 16-24.

Сенчук, І.А. (2011). Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Сосновська, Д. (1995). Кінець пафосу. Кінець вартостей? (На матеріалі новітньої української літератури). Сучасність, 6, 145–149.

Спанос, В. (1999). Сучасна теорія та відновлення забутого. Вікно в світ, 5, 112–121.

Старовойт, І. (1998). Future in the Past: метафорика історії у постмодерній прозі. У Т.4. Філологія (с. 30–33). Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Татаркевич, В. (2001). Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естет. переживання (В. Корнієнко, Пер.). Київ: Юніверс.

Підопігора, C.Я., & Підопікору, A.C. (2013). Філософський словник (Вид. 2-е, стp.). Постів н / Д: Фенікс.

Центральний, О.Ю. (№ 5). Культурно-світоглядні засади головного мережевого суспільства XXI ст. Людина і культура, 1–57.

Шахова, К.О., Жлуктенко, Н.Ю., Павличко, С.Д., & ін. (1993). Література Англії ХХ століття: Навчальний посібник. Київ.

British postmodernism. (Електронний ресурс). Отримано з http://dilka11.wixsite.com/bp001

Enciclopedie on-line. (Електронний сайт). Отримано з http://www.treccani.it/enciclopedia/postmoderno/

Ferroni, G. (1991). Storia della letteratura italiana, Т. 4. Einaudi Scuola.

Lucia Gasperini & Stefano Sandrelli. Calvino e il Sistema solare. (Електронний ресурс). Отримано з http://www.brera.inaf.it/utenti/stefano/occhiopianeti/carducci/postmoderno.htm

Ortheil, H.-J. (1987). Das Lesen-ein Spiel. Postmoderne Literatur? Die Literatur der Zukunft! Deutsche Literatur, Stuttgart, 592 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-19

Як цитувати

Ковач-Петрушенко, А. (2023). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В 70–80-X РОКАХ 20-ГО СТОЛІТТЯ. Культурологічний альманах, (2), 248–255. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.34

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ