ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕЛЕБАЧЕННЯ, КУЛЬТУРИ І СУСПІЛЬСТВА: КУЛЬТУРОЛОГЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.35

Ключові слова:

телебачення, культура, суспільство, засоби масової комунікації, соціокультурне явище, культурні цінності.

Анотація

У статті наголошено на значенні телебачення як своєрідного інституту, невіддільної частини соціокультурного життя сучасного суспільства, як чинника радикального повороту в його функціонуванні, як потужного інструменту для передавання культурних цінностей і формування громадської думки. Акцентовано, що саме культурологічні дослідження роблять визначальний внесок у роздуми про те, як культура, суспільство і повсякденна практика нерозривно пов’язані між собою і можуть бути проблематизовані за допомогою засобів комунікації – зокрема, телебачення. Розглянуто концепції представників різних наукових шкіл і напрямів у вивченні медіа, телебачення, його взаємозв’язку із культурою та суспільством загалом. Зокрема, Р. Вільямса, який визначає телебачення явищем, що взаємопов’язує три важливі процеси: технологічний, інституційний та культурний, і пропонує два підходи до вивчення телебачення: з точки зору його технологій; як форму вираження культури. Звернено увагу на переконання Е. Антунеса та П. Б. Ваза про те, що концепції, які ґрунтуються на технологічних аспектах, суттєво обмежують дослідження телебачення як одного з видів нових медіа, насправді телебачення відіграє важливу роль у посередництві культурних та ідеологічних цінностей завдяки таким жанрам, як новини, фільми, серіали та ін. З’ясовано, що Х. Мартін-Барберо розглядає телебачення як спосіб інтерпретації світу, пропонуючи поняття посередництва, акцентування уваги на часових аспектах і множинності культурних матриць. У свою чергу С. Голл підкреслив важливість соціального та культурного контексту, пропонуючи розглядати практику перегляду телебачення як процес переговорів між глядачем і текстом, як тип дискурсивного конфлікту. Вказано на необхідність звернення особливої уваги на зв'язок телевізійного споживання із культурним капіталом, який є важливим предиктором моделей споживання телебачення. Зазначено, що зміни, які відбуваються у звичках глядача, динамічно пов’язані з технологією, і з самою телевізійною індустрією, це перехідний момент, коли галузь намагається знайти шляхи та рішення, щоб залишитися прибутковою і привабливою для глядача. Констатовано реконфігурацію телевізійної індустрії, яка поступилася місцем торрентам і потоковим передачам в інтернеті, – по суті, телебачення сконфігурувало себе як важливий агент, у якому переплітаються культурні практики сучасного суспільства. Практики, сконструйовані аудиторією, змусили телевізійну індустрію переосмислити себе, надавши докази зміни гегемоністських і контргегемоністських уявлень про те, що можна вважати «телебаченням».

Посилання

Білоус, О. (2018). Принципи діяльності телебачення у контексті пропагування українських національно- духовних цінностей. Теле- та радіожурналістика. Вип. 17. С. 79–82.

Борис, Л. (2020). Український телепростір періоду незалежності. Теле- та радіожурналістика. Вип. 19. С. 131–138.

Доброва, С. (2015). Новітні підходи у вивченні інтернет-телебачення. Теле- та радiожурналiстика. № 15. С. 162–167.

Климанська, Л. Д., Луцишин, Г.І. (2022). Практики споживання контенту медіа в сучасному інформаційному суспільстві і формування громадянської культури. Перспективи. Соціально-політичний журнал. № 2. С. 166–177.

Корнєєв В. М., Хилько М. М. (2014). Вплив контенту засобів масової комунікації на український соціум. Актуальні питання масової комунікації. Вип. 16. С. 57–68.

Лизанчук, В. (2020). Телебачення і радіомовлення в інформаційно-гуманітарному просторі України. Теле- та радіожурналістика. 2020. Вип. 19. С. 44–77.

Літвінова, Ю. М. (2006). Телебачення як соціокультурний феномен. Український соціум. 6(17): 39-45 https://doi.org/10.15407/socium2006.06.039 (дата звернення: 17.06.2023)

Літінська, Н. (2019. Телебачення як інструмент трансформації свідомості сучасної людини. Грані. Т. 2 2. № 6. С. 31–41.

Федорчук, Л. (2018). Телевізійна аудиторія: нові концепції і технології дослідження. Теле- та радіожурналістика. 2018. Вип. 17. С. 64–70.

Цімох Н. І, Гнатюк А. В. (2023). Телебачення як соціокультурний феномен і предмет культурологічного дослідження. Культурологічний альманах. № 1. С. 238–243.

Чорна, К. В. (2015). Використання жанру інфотейнмент в українських теленовинах, пошук нових засобів і прийомів гри та розваги в інформаційних програмах. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Мистецтвознавство. Вип. 32. С. 148–155. 12. Шальман, Т. М.(2015). Інформаційний простір: сутність і місія комерційного телебачення в ньому. Інформаційне суспільство. № 21. С. 12–18.

Antunes, E., & Vaz, P. B. (2006). Mídia: um aro, um halo e um elo. Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano. Belo Horizonte: Autêntica, 43–60.

Hall, S. (2007). Encoding and decoding in the television discourse. In CCCS selected working papers (pp. 402-414). Routledge.

Horkheimer M. (1976). Traditional and Critical Theory. In P. Connerton (Ed.). Critical Sociology: Selected Readings. Harmondsworth: Penguin. 1976. . 206–224.

Martin-Barbero J. (1993). Communication, Culture and Hegemony: From the Media to Mediations (Communication and Human Values series). London : SAGE Publications, 272 р.

Rusakow, S. (2015). Modern Television Series as a Phenomenon of Popular Culture. Studia Warmińskie, 52(52), 85–94.

Williams R. (2003). Television: technology and cultural form. London : Routledge.

Williams, R. (2003). The technology and the society. Television: Critical concepts and cultural studies, 2, 42-57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-19

Як цитувати

Купрій, Т. І. (2023). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕЛЕБАЧЕННЯ, КУЛЬТУРИ І СУСПІЛЬСТВА: КУЛЬТУРОЛОГЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДИСКУРСУ. Культурологічний альманах, (2), 256–262. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.35

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ