РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД СИНОДАЛЬНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.3

Ключові слова:

Російська православна церква, синод, патріархат, митрополит, ієрархи, секуляризація

Анотація

У статті досліджується вплив імперських ідей на генезис російського самодержавства від проголошення Петром I Російської імперії до сучасного етапу намагання диктатора В. Путіна відродити неоімперію та роль у цьому процесі російської православної церкви, у лоно якої було вміщено українське православ’я. Підкреслюється, що імперське шовіністичне мислення та традиції збереглися з ХVІІІ століття до сьогоднішнього часу й переросли в повномасштабне вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року в Україну. Зазначається, що розпочатий ще за Петра I ідеологічний дискурс було завершено Феофаном Прокоповичем у 30-ті роки ХІХ століття доктриною графа Сергія Уварова, на той час заступника міністра освіти, доктриною російської ідентичності, яка містила три фундаментальні складники, а саме православ’я, самодержавність та народність, яких мав дотримуватися кожен підданий царя. Наголошується на тому, що українське духовенство, яке на початку ХVІІІ століття відігравало домінантну роль у розвитку російського православ’я, що за своїм освітньо-культурним рівнем значно випереджало представників російської церкви, обіймало високі посади в російській державі в кінці століття, почало втрачати свої позиції. У статті доведено, що посилення русифікації українського населення загалом і в релігійній зокрема негативно вплинуло на розвиток національної самобутності, культури українського народу та самоутвердження в духовно-релігійній сфері. Акцентується на тому, що повне підпорядкування церковного життя державному інституту синоду, обмеження самостійного управління церковних громад, позбавлення права виборності священників та ієрархів, тотальне підпорядкування діяльності митрополій, духовно-релігійних навчальних закладів перетворювало церкву на впливовий ідеологічний інститут виховання вірян в інтересах самодержавства й уніфікацію українських церков за російським зразком. Наголошується на тому, що втілення в життя доктрини Уварова закладало основи наративу «руского міра», який реалізував себе в російсько-українській війні 2022 року.

Посилання

Білоцерківський В. (2007). Історія України: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 536 с.

Висоцька Т. (2024.01.04). Автокефалія православних як чинник змін в релігійно-церковному та суспільнополітичному житті України : дис. ... докт. філос. : 031 Релігієзнавство / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2020. 334 с. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/39578/Vysotska_dis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Заславський В. (2019). Українське православ’я у тенетах багатовекторності. Патріархат. Ч. 2. С. 32–33. URL: http://www.patriyarkhat.org.ua/statti-zhurnalu/ukrajinske-pravoslav-ya-u-tenetah-bahatovektornosti/

Кисляк Л. Н., Коваль І. В., Кучера А.М. (2023). Історичне коріння «руського міра» в державницькій традиції московського православ’я. Культурологічний альманах. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, № 1. С. 9–16. URL: https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/issue/view/5//https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/article/view/134/125)

Климов В. (1997). Православ’я в Україні після прилучення Київської митрополії до складу Московської патріархії (XVIII–XIX ст.) Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць. Київ: Четверта хвиля, 292 с. URL: https://risu.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_53338_Istoria_PC_v_Ukraini.pdf

Мартинів Ю. (2022). Формування системи внутрішнього управління Почаївською лаврою у синодальний період. Наукові записки: Серія «Історія». №4. С. 67–72.

Огієнко І.І. (1993). Українська церква: нариси з історії Української православної церкви. У 2т.: Т. 1–2. Київ: Україна, 284 с.

Палінчак М. М, Капітан Л. І., Мегела Р. Р., Пупена В. В. (2020). Історичні та канонічні аспекти отримання томосу в Україні. Регіональні студії. №21. С. 82–88. URL: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/21/15.pdf

Плохій С. (2023а). Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. Пер. з англ. Романа Клочка. Харків, 312 с.

Плохій С. (2023б). Російсько-українська війна: повернення історії. Харків, 400 с.

Чугалкін О. (2023). Організація управління православними монастирями РПЦ у ХVІІІ – на початку ХХ ст. Консенсус. №1, Умань. С. 20–32.

Яроцький П. (1997). Вступ. Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць. Київ: Четверта хвиля, 292 с. URL: https://risu.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_53338_Istoria_PC_v_Ukraini.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Кисляк, Л. Н., & Коваль, І. В. (2024). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД СИНОДАЛЬНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я. Культурологічний альманах, (1), 21–28. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.3

Номер

Розділ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають