РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВИХ МУЗЕЇВ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.12

Ключові слова:

музей, цифровий музей, історія мистецтв, історіографія, діджиталізація

Анотація

У статті проведено історіографічний аналіз розвитку цифрових музеїв в Україні з акцентом на їхніх особливостях, класифікації та впливі на освітній процес. Особлива увага приділена змінам в офіційному визначенні поняття «музей» згідно з документами Міжнародної ради музеїв (ICOM). Це відображає динаміку розвитку музейної справи. У статті проаналізовано праці вітчизняних науковців, зокрема внесок Михайла Рутинського, Валентини Троцької, Юрія Ришковеця та Павла Жежнича, Косаревської Раддаміли та Левченко Олексія в дослідження цифрових музеїв, а також оглядається законодавча база України, що регулює діяльність музеїв у цифровому просторі. Додатково розглянуто міжнародний досвід, зокрема дослідження Гевіна Міллера, Джона Рімера та Силай Стиліані, Ліарокапіс Фотіс, Коцакіс Костас, Патіас Петрос, які висвітлюють технологічні нововведення у сфері цифрових музеїв та їх роль у освіті. Окрема увага приділена використанню віртуальної та доповненої реальності в освітньому процесі на прикладі праці Джуліанни Гуазароні. У статті авторка здійснює спробу визначити роль цифрових музеїв у культурному та освітньому середовищі України й фіксує поточні дискусії щодо визначення, структури та функцій цифрових музеїв. У висновку ми окреслюємо можливі перспективи розвитку цифрових музеїв у контексті сучасних тенденцій, що містить адаптацію до нових технологій, розширення освітніх можливостей та залучення ширшого кола відвідувачів через інноваційні підходи до презентації музейних колекцій. Отже, дослідження наголошує на значущості цифрових музеїв як елементів сучасної культурної та освітньої інфраструктури, що сприяє доступності культурної спадщини та її інтеграції в глобальний цифровий контекст.

Посилання

Guazzaroni, G. (2019). Virtual and Augmented Reality in Education, Art, and Museums (Advances in Computational Intelligence and Robotics). Pennsylvania, USA: IGI Global. 385 pp.

Lehmannová, M. (2020). International Council of Museums – The global museum network – International Council of Museums. URL: https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/12/2020_ICOM-Czech-Republic_224-years-ofdefining-the-museum.pdf

Miller, G., Hoffert, E., Shenchang, E., & ін. (1992). The virtual museum: Interactive 3D navigation of a multimedia database. The Journal of Visualization and Computer Animation, 183–197.

Resolutions adopted by ICOM’S 15th generals assembly. (1986, 3 листопада). International Council of Museums - The global museum network – International Council of Museums. URL: https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOMs-Resolutions_1986_Eng.pdf

Resolutions adopted by ICOM’s constitutive assembly. (1946, 20 листопада). International Council of Museums – The global museum network – International Council of Museums. URL: https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOMs-Resolutions_1946_Eng.pdf

Riemer, J. J., & Callery, B. G. (2005). Collaborative Access to Virtual Museum Collection Information: Seeing Through the Walls (Journal of Internet Cataloging). London: Routledge.

Statutes. (2023, 9 червня). International Council of Museums – The global museum network – International Council of Museums. URL: https://icom.museum/wp-content/uploads/2023/07/Statutes_2023_EN.pdf

Styliani, S., Fotis, L., Kostas, K., & Petros, P. (2009). Virtual museums, a survey and some issues for consideration. Journal of Cultural Heritage, 10(4), 520–528. https://doi.org/10.1016/j.culher.2009.03.003

Косаревська, Р., & Левченко, О. (2023). Цифровізація історичних памʼяток України в контексті архітектури та містобудування: створення віртуальних музеїв та майданчиків. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 60–71. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.60-71

Про музеї та музейну справу, Закон України № 25 (2020) (Україна). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр#n58.

Ришковець, Ю., & Жежнич, П. (2008). Структурна та формальна моделі віртуального музею. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», (631), Стаття 3. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/apr/16276/vis631ism-107-112.pdf

Рутинський, М. Й., & Стецюк, О. В. (2008). Музеєзнавство. К.: Знання.

Троцька, В. (2018). Цифрові музеї та обмеження майнових прав авторів: законодавство і практика ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності, (5), 18–29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Качковська, Я. О. (2024). РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВИХ МУЗЕЇВ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД. Культурологічний альманах, (1), 101–106. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.12

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ