РАДИКАЛЬНІ ПРОЯВИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. В НАРОДНІЙ МУЗИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.13

Ключові слова:

українські народні думи, історичні пісні, кобзарі, бандуристи, панщина, гайдамацькі повстання, національна ідентичність

Анотація

Висвітлено роль українських народних дум та історичних пісень у збереженні історичної пам’яті та відображенні соціально-історичних подій, що вплинули на формування національної свідомості та ідентичності. Метою дослідження є аналіз українських народних дум та історичних пісень з метою виявлення їхньої ролі у формуванні соціальної свідомості українців. Дослідження акцентує на значенні кобзарів та бандуристів у передачі історичних фактів, моральних цінностей та культурної спадщини через музику. Вона не лише документувала життя простого народу (панщину, втечі, повстання), але й слугувала засобом соціального протесту та культурного опору. Через аналіз джерел і творів, стаття підкреслює важливість народних дум та пісень у формуванні загальнонародних ідеалів, аспірацій та вираженні ставлення до влади та соціальної несправедливості. Особлива увага приділена аналізу змісту та мотивів творів, що відображають глибокий зв’язок між культурними виявами та ширшими соціальними процесами, ролі кобзарів та бандуристів у цьому процесі, що виступали не тільки як хранителі історії, але й як активні учасники соціальних змін. Висвітлено епізоди героїзму та відданості, зокрема через пісні про гайдамацькі повстання. Дослідження підкреслює незамінну роль народних дум та пісень у збереженні національної ідентичності, відображаючи їх значення як відгуку на історичні виклики та зміни. Доведено, що народні твори слугували засобом культурного опору, вираження народного протесту, сподівань та прагнень до справедливості та волі. Висновки дослідження демонструють, що народні думи та пісні є незамінними засобами збереження національної ідентичності, відіграючи ключову роль у передачі історичних реалій та культурних цінностей через покоління.

Посилання

Таланчук, О. (1990). Українські народні думи та історичні пісні. Київ: Веселка. 239 с.

Павлій, П., Родіна, М., Стельмах, М. (1955). Українські народні думи та історичні пісні. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 660 с.

Скрипник, Г. (2016). Історія української музики: У 7 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Т. 1. Кн. 1. Київ. 440 с.

Драгоманов, М. (1906). Політико-соціальні думки в нових піснях українського (малоруського) народу // Розвідки М. Драгоманова про українську народну словесність і письменство: У 4 т. / Упоряд. М. Павлик. Львів: Накладом Наук. т-ва імені Т. Шевченка, Т. 3. С. 59-96.

Полехов, С. (2014). Летописная «Повесть о Подолье» [ч.2]. Древняя Русь: Вопросы медиевистики. №2 (56). С. 49-62.

Adelsgruber, Р. Cohen, L. Kuzmany, B. (2011). Getrennt und doch verbunden. Grenzstädte zwischen Österreich und Russland 1772-1918. Wien–Köln–Weimar: Böhlau. 316 s.

Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. (1950). Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР. 314 с.

Коліївщина: 1768-1769 роки у документальній та мемуарній спадщині. (2019). Київ: НАН України ; Ін-т історії України, Том 6/7. 494 с.

Канигін, Ю. (2006). Віхи священної історії. Київ: А.С.К. 416 с.

Букет, Є. (2014). Іван Бондаренко – останній полковник Коліївщини. Історичний нарис. Київ: Видавництво «Стікс». 320 с.

Букет, Є. (2016). Швачка – фенікс українського духу. Київ: Український приорітет. 360 с., іл.

Гуржій, І. (1950). Повстання селян в с. Турбаях (1789-1793). Київ. 435 с.

Грушевський, М. (1912). Ілюстрована історія України, Київ-Львів: Друкарня С. В. Кульженко. 556 c.

Паламарчук, С. (2017). З історії міста Ізмаїла (османська доба). Архіви України. №1 (306). С. 191-207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Кривошея, І. І. (2024). РАДИКАЛЬНІ ПРОЯВИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. В НАРОДНІЙ МУЗИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ. Культурологічний альманах, (1), 107–113. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.13

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ