ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ КІНОГАЛУЗЗЮ В ЧАСИ НЕПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.16

Ключові слова:

державне управління, Україна, кіногалузь, ВУФКУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню становлення та розвитку кіногалузі України в 1920-х роках і процесів, які вплинули на її формування. На основі всебічного аналізу широкої джерельної бази й залучення до наукового обігу маловідомих архівних джерел та матеріалів періодики реконструйовано функціонування української кіногалузі, особливості її розвитку, визначено фактори, що вплинули на формування й розвиток українського кінематографа. Виокремлено основоположні напрями розвитку української кіногалузі: 1) становлення системи державного управління; 2) формування умов кіновиробництва; 3) вплив процесів трестування промислових підприємств на розвиток кіногалузі. Більшовицька влада велику увагу приділяла кінематографу, а точніше можливості його впливу на маси. Тому щойно вони захоплювали те чи те місто, одразу брали під контроль кінотеатри й кінооператорів. Із 1918 року починається формування спеціальних підрозділів, які мали корегувати всі кінематографічні процеси. Найважливішим чинником, завдяки якому вдалося порівняно широко розгорнути випуск фільмів, стало зміцнення матеріально-технічної бази української кінематографії, насамперед опанування випуску власної кінопродукції. Отримане ВУФКУ майно перебувало в катастрофічному стані: кінотеатри було зруйновано, апаратуру вивезено, меблі розкрадено або вивезено. Прокатні склади були кладовищами битої плівки, кіноательє були зруйновані й не діяли. Перехід до нової економічної політики мав ознаменувати перехід до інших методів і способів управління державною промисловістю, до якої належала й кіногалузь. У досліджені основний акцент зроблено на аналізі дій державних установ, спрямованих на впровадження в життя інших методів і способів управління державною промисловістю, а також ухвалення українським урядом нормативно-правових актів для врегулювання та налагодження роботи її керівного органу – Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ). У статті реконструюються найважливіші колізії, пов’язані з державним управлінням промисловістю та впливом цих процесів на розвиток української кіногалузі.

Посилання

Державна кіномонополія зберігається (1929). Господарство України. 6 березня. С. 4.

Коктинь А. Нові форми організації промисловості. (1922). Харків: Всеукраїнське Державне Видавництво. 28 с.

Наказ № 162 УРНГ від 31 березня 1923 р. Збірник наказів Української Ради Народного Господарства. № 1–3. (1923). Харків: Редакційно-видавничий відділ УРНГ. С. 56.

Наказ № 523 ВРНГ від 5 листопада 1923 р. (1923). Господарство України. № 2. С. 3.

Нарада трестів УРСР. (1922). Вісті Української Ради Народного Господарства. № 8–9. С. 1–13.

Нарада трестів УРСР. (1922). Вісті Української Ради Народного Господарства. № 14. С. 8–11.

Основні засади організації промисловості в умовах нової економічної політики. Вісті Української Ради Народного Господарства. (1922). № 1. С. 3–5.

Основні положення про заходи щодо відновлення великої промисловості та підняття та розвитку виробництва: Постанова РНК УРСР від 21 жовтня 1921 р. Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. № 21. (1921). Харків. Ст. 613.

Офіційна частина. (1922). Вісті Української Ради Народного Господарства. № 1. С. 28.

Положення про Всеукраїнське фотокіно-управління: Постанова ВУЦВК та РНК УРСР від 30 липня 1924 р. Збірник Узаконень та Розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. Харків. Відділ перший. №19. (1924). Ст. 169.

Положення про державні промислові трести УРСР: Постанова ВУЦВК та РНК УРСР від 24 липня 1929 р. Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. Відділ перший. Ч. 20. (1929). Харків. Ст. 166.

Про проведення в життя начал нової економічної політики: Постанова РНК УРСР від 30 серпня 1921 р.

Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. № 16. (1921). Харків. Ст. 491.

Росляк Р. Формування нормативно-правової бази Всеукраїнського фотокіноуправління (1922–1930 рр.). Вісник Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв. (2012). Київ. № 2. С. 205–209.

Сиромятников А. Ревізійні комісії з обстеження комерційної діяльності трестів. (1923). Господарство України. № 5. С. 3–5.

Український бюджет. (1923). Господарство України. № 3. С. 35.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ (ЦДАВО). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 122. Арк. 331.

Чернявський Я., Штутін Я. Законодавство й відомчі розпорядження про державні промислові трести. (1929). Харків: Техкнига ВРНГ УСРР. С. 4, 70–77, 148–149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Миславський, В. Н., & Чернов, С. І. (2024). ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ КІНОГАЛУЗЗЮ В ЧАСИ НЕПУ. Культурологічний альманах, (1), 129–138. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.16

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ