ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ПІДХОДИ ДО НОРМОВАНОГО РОЗПОДІЛУ ПРОДОВОЛЬСТВА В УСРР – УРСР У 1920–1940-Х РОКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.17

Ключові слова:

розподіл продовольства, карткова система, категорії карток, понаднормове забезпечення, літерне харчування, повсякденне життя, Друга світова війна

Анотація

У статті проаналізовано ключові підходи до розподілу продовольства в 1920–1940-х рр. Мета статті полягає у тому, щоб дослідити процес забезпечення населення харчовими продуктами як важливого складника повсякденного буття протягом 1920–1940-х рр. У роботі розкрито зміст поняття «карткова система». З’ясовано причини запровадження та скасування карткової системи протягом 1920–1940 рр. Доведено, що карткова система у більшовицькій парадигмі тлумачилась як спосіб контролю над суспільством. Висвітлено основні підходи до поділу споживачів на чотири категорії, яким відповідали чотири основних групи карток. Зазначено, що продовольча політика більшовиків обернулася трагедією для українського народу. Показано, що протягом війни та перших повоєнних років асортимент нормованого постачання продуктами був украй обмеженим. Зміст споживчого кошика, калорійність харчування залежали від кількості карток у родині та рівня заробітної плати. Наголошено на тому, що визначаючи загальну постачальницьку політику або концепцію забезпечення областей УРСР хлібом і продуктами харчування, союзний уряд встановив чітку стратифікацію між індустріальними та сільськогосподарськими регіонами республіки. Доведено, що в рамках нормованої системи постачання деякі категорії населення мали преференції. Зокрема, відповідно до постанови Державного комітету оборони СРСР від 16 січня 1944 р. за партійними, радянськими, комсомольськими та господарськими працівниками закріпили так зване літерне харчування. Його норми різнилися відповідно до зайнятих посад і позначалися літерами, а не цифрами, що й дало назву цьому виду додаткового постачання. Харчування за нормою літери «А» передбачало триразове, а літери «Б» дворазове харчування за особливими квотами. На прикладі Кіровоградського облліту висвітлено специфіку пільгового, літерного харчування представників номенклатури, а серед них і співробітників радянських цензурних органів.

Посилання

Вронська, Т.Г. (1998). Дія карткової системи в Україні у воєнні та перші повоєнні роки (1941–1947 рр.). Сторінки воєнної історії. Вип. 2. С. 163–183.

Гальченко, С.І. (2001). Джерела нормованого постачання міського населення на визволеній території Центральної України в 1943–1944 рр. Гуржіївські історичні читання. Вип. 4. С. 260–262.

Гальченко, C.І. (2014) До питання запровадження карткової системи розподілу продуктів харчування та промислових товарів в центральній Україні на завершальному періоді Великої вітчизняної війни. Вісник Черкаського університету. № 35 (328). С. 82–86.

Гальченко, С.І. (2011). Забезпечення хлібом населення міст Центральної України у перші повоєнні роки. Наука. Релігія. Суспільство. № 1. С. 65–71.

Генега, Р. (2019). Система громадського харчування повоєнного Львова: старі та нові практики. Український історичний журнал. № 3. С. 49–73.

Державний архів Кіровоградської області (ДАКірО). Ф. Р-3056. Оп. 2. Спр. 4. 51 арк.

Державний архів Кіровоградської області (ДАКірО). Ф. Р-3056. Оп. 2. Спр. 10. 75 арк.

Державний архів Кіровоградської області (ДАКірО). Ф. Р-3056. Оп. 2. Спр. 15. 7 арк.

Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: у 2 т. (2011) / відп. ред. В. Смолій. Київ: Ніка-Центр. Т. 2. 608 с.

Кринко, Є.Ф. (2012). Карткова система і регламентація потреб радянських громадян у 1941–1945 рр. Сумський історико-архівний журнал. № ХVI–ХVII. С. 149–155.

Кучерук, О. Продуктові картки: впровадження світового досвіду чи повернення до СРСР. Українське радіо. 17.01.2022. URL: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=97704 (дата звернення: 12.11.2023).

Реєнт, О.П. Карткова система. Енциклопедія Сучасної України: онлайн-версія / ред. кол.: І.М. Дзюба та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2012. URL: https://esu.com.ua/article-10176 (дата звернення: 22.09.2023).

Реєнт, О.П. Карткова система в УСРР в 1919–1921. Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. кол.: В.А. Смолій (гол.) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2007. Т. 4. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Kartkova_systema (дата звернення: 29.08.2023).

Романенко, Т.В. (2010). Організаційно-кадрове забезпечення цензурної діяльності в УРСР першої пол. 40-х pp. XX ст. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 06. Історичні науки. Випуск 7. С. 237–243.

Сборник важнейших приказов и инструкций по вопросам карточной системы и нормированного снабжения. Ленинград, 1945. 152 с.

Священко, З. (2021). Криза постачання та карткова система в СРСР кінця 1920-х–1930-х рр. Старожитності Лукомор’я. № 1 (4). С. 44–50. DOI: https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.1.47.

Україна : хроніка ХХ століття. Рік 1920: довід. вид. / Редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін.; упоряд. О. Михайлова. Київ: Ін-т історії України НАН України. 2005. 311 с.

Україна : хроніка ХХ століття. Рік 1928–1929: довід. вид. / Редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін.; упоряд. Л. Гриневич, В. Прилуцький. Київ: Ін-т історії України НАН України. 2007. 316 с.

Україна : хроніка ХХ століття. Рік 1935: довід. вид. / Редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін.; упоряд. О. Юркова. Київ: Ін-т історії України НАН України. 2011. 231 с.

Україна : хроніка ХХ століття. Рік 1941–1943: довід. вид. / Редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін.; упоряд. Т. Пастушенко. Київ: Ін-т історії України НАН України. 2005. 535 с.

Цебро О.В. (2013). Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943–1945 рр.): дис. … канд. іст. наук: 00.07.01. Київ. 209 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Позднякова, І. С. (2024). ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ПІДХОДИ ДО НОРМОВАНОГО РОЗПОДІЛУ ПРОДОВОЛЬСТВА В УСРР – УРСР У 1920–1940-Х РОКАХ. Культурологічний альманах, (1), 139–146. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.17

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ