КОНЦЕПТУАЛЬНІ КОНТРОВЕРЗИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ВИКЛИК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.20

Ключові слова:

освітнє середовище, концептуальні конроверзи, світоглядний виклик, ефективність і якість освіти, особистісний розвиток, критичне мислення

Анотація

Ключова проблема полягає в тому, що нині в питанні оперування освітнім середовищем превалює сукупність дефінітивних підходів, яка стосується суто формальних аспектів і практично повністю ігнорує фактори змістовні, внаслідок чого розуміння цієї предметної сфери не набуває необхідної визначеності за критеріями проблемних викликів, перспектив, загроз і небезпек. Акцентованість на формальних, методичних і кількісних аспектах освітнього середовища стає на заваді розумінню змістовних, методологічних і якісних пріоритетів. За великим рахунком, такий підхід узагалі не відповідає номінативному статусу «освітнє середовище», оскільки фактично йдеться про умови, які є універсальними для соціального середовища загалом – тобто стосуються не лише освітнього середовища, а кожного середовища, кожного елемента соціальної системи. Іншими словами, освітня складова такого середовища є доволі умовною, бо насправді йдеться про універсальні ознаки, фактори і критерії, які з однаковим успіхом можуть бути застосовані до будь-якої іншої сфери суспільного буття. Якщо метою є досягнення змістовної відповідності, то необхідно подбати про добудову формальних ознак освітнього середовища такими змістовними критеріями, як когерентність покликанню освіти і застосуванню засобів, необхідних і достатніх для досягнення такої мети. Також необхідно подбати про усунення різнотлумачень щодо таких базових концептуальних орієнтирів, як ієрархія світоглядних пріоритетів освітнього середовища, місія і візія освіти, типологія мислення й розуміння. Саме ці предметні сфери істотно обумовлюють рівень капіталізації знань і генералізації вмінь, інтелектуальний і в цілому особистісний формат реципієнтів освітніх послуг, а також якість і ефективність освіти в цілому. Іншими словами, ігноруючи ці предметні сфери, важко розраховувати на поступальний рух у напрямі втілення на практиці покликання освіти загалом і ключової функції освітнього середовища зокрема.

Посилання

Бойченко, М. І. (2021). Освіта у модусі критичного мислення: шлях подолання контраверсійності. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 8 червня 2021 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України / ред. кол. : Топузов О. М., Сисоєва С. О., Дічек Н. П., Култаєва М. Д. та ін. К. : Педагогічна думка. С. 186–189.

Бондаренко, Н. (2023). Освітнє середовище: єдність форми та змісту. Вища освіта України, № 4, 40–49. DOI: https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).06.

Братко, М. В. (2014). Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. університет ім. Бориса Грінченка. № 22: Психологія. Педагогіка. С. 15–21.

Гарматій, О. (2020). Критичне мислення як ключова компетенція медіа грамотності. Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси. С. 11–16.

Дороніна, Т. О. (2014). Сучасні підходи до визнання сутності та структури освітнього середовища. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. Вип. 40. Кривий Ріг : Друкарня Романа Козлова. С. 179–186.

Заболотна, А. Г., Ільченко, Н. В. (2020). Інформаційне освітнє середовище як складова підготовки кваліфікованих фахівців. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика» // Зб. наук. пр. / Редкол. : Н. В. Ільченко (голова) та ін. Ірпінь. С. 5–9.

Кух, А. М., Кух, О. М. (2003). Сучасна дидактика і освітнє середовище. Зб. наук. праць КПДПУ. Серія педагогічна. Вип. 9. С. 106–108.

Левкулич, В. (2021). Вища освіта сучасності крізь призму концептуальних пріоритетів. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (12), 100-116. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-100-116.

Левкулич, В. (2022). Вища освіта у дзеркалі викликів та альтернатив сучасності. Філософія освіти. Philosophy of Education, 28(1), 139–158. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-1-8.

Макар, Л. М. (2013). Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип. 30 (83). С. 229–236.

Мєлков, Ю. О. (2021). Демократизація наукової діяльності університетів України як шлях до формування критичного мислення. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 8 червня 2021 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України / ред. кол. : Топузов О. М., Сисоєва С. О., Дічек Н. П., Култаєва М. Д. та ін. К. : Педагогічна думка. С. 186–189.

Надурак, В. (2023). Критичне мислення: поняття та практика. Філософія освіти. Philosophy of Education, 28(2), 129–147. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-2-7.

Самчук, З. (2023). Перехрестя науково-освітніх альтернатив: монополія на прийняття рішень чи культивування компетентності?. Філософія освіти. Philosophy of Education, 28(2), 171–196. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-2-10.

Слюсаренко, О. (2022). Когерентність науки та освіти в діапазоні від інструментального потенціалу до проблемних факторів функціонування. Modern problems in science. Proceedings of the ХIХ International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. P. 544–550. URL: https://isg-konf.com/modern-problems-in-science-two.

Чубаха, І. В. (2019). Основні компоненти сучасного освітнього середовища школи. Матеріали наукової конференції (2017-2018 рр.). Том 2. С. 102-103.

Fleck, L. (1980). Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Suhrkamp Verlag. 180 s.

Schweitzer, A. (2009). Out of My Life and Thought: An Autobiography. Johns Hopkins University Press. 304 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Бондаренко, Н. П. (2024). КОНЦЕПТУАЛЬНІ КОНТРОВЕРЗИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ВИКЛИК. Культурологічний альманах, (1), 167–176. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.20