ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАКТИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ВЗАЄМОПОТЕНЦІЮВАННЯ ЧИ ВЗАЄМОВІДТОРГНЕННЯ?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.29

Ключові слова:

демократія, освітнє середовище, теорія і практика, причинно-наслідкові зв’язки, принцип розвитку, соціокультурна навантаженість

Анотація

Невідповідність праксеологічного втілення явищ і процесів їх теоретико-концептуальним прототипам є одним із найбільш гострих проблемних викликів суспільних дисциплін упродовж багатьох століть. В основі таких проблемних наслідків знаходяться декілька причин. По-перше, як правило, йдеться про системні об’єкти, що складаються з елементів, функціональні можливості й значення яких під впливом принципів історизму і розвитку можуть зазнавати істотних змін. По-друге, в суспільній сфері явища і події розгортаються під впливом не лише певної внутрішньої логіки, а й зовнішніх впливів – зокрема суб’єктного та контекстуального. Якщо суб’єктний вплив відображає прагнення соціальних суб’єктів досягати під егідою суспільних явищ і процесів власної (індивідуальної, корпоративної, партійної тощо) мети, то контекстуальний вплив обумовлений ідейною, аксіологічною, соціокультурною і т. п. навантаженістю будь-якого конкретно-історичного status quo. На адресу практичних реалій вітчизняного освітнього середовища сучасного ґатунку існує чимало аргументованої критики і нарікань. З-поміж багатьох причин, які обумовлюють незадовільний стан речей, більшість дослідників визнають вирішальний вплив, який здійснює недотримання принципів і норм демократії – зокрема й насамперед процедур деліберативної демократії під час прийняття політико-управлінських рішень в освітній сфері. Саме така причина робить можливим низьку кваліфікацію і некомпетентність управлінців, їх безвідповідальність, волюнтаризм і зловживання посадовими можливостями. А відсутність своєчасних і адекватних санкцій за такі функціональні вади лише поглиблює загальний негативізм, призводить до його своєрідного культивування. Очевидно, не варто розлого пояснювати, що така негативна тенденція здійснює деморалізуючий вплив на суспільну свідомість і дискредитує ті суспільні процеси й соціальні інститути, які покликані виконувати функцію основних драйверів суспільного поступу.

Посилання

Андрущенко В. П. (2014). Університетська освіта: динаміка соціокультурних змін. Феномен університету в контексті «суспільства знань»: монографія (рукопис) / [В. П. Андрущенко, І. М. Предборська, Є. А. Пінчук, І. В. Степаненко та ін.]. 256 с.

Бондаренко Н. (2023). Освітнє середовище: єдність форми та змісту. Вища освіта України, № 4, 40–49. DOI: https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).06.

Левкулич В. (2022). Вища освіта у дзеркалі викликів та альтернатив сучасності. Філософія освіти. Philosophy of Education, 28(1), 139–158. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-1-8.

Самчук З. (2023). Перехрестя науково-освітніх альтернатив: монополія на прийняття рішень чи культивування компетентності?. Філософія освіти. Philosophy of Education. № 28 (2). С. 171–196. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-2-10.

a. Скрипнюк О. В. (2006). Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). К. : Логос. 368 с.

b. Allen D., Reich R. (2013). Education, Justice & Democracy. The University of Chicago Press. 368 р.

Benedict R. F. (1959). Patterns of Culture. Preface by Margaret Mead. Boston. Houghton Mifflin Company. 290 p.

Benhabib S. (2021). Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political. Princeton University Press. 383 р.

Cunningham F. (2002). Theories of Democracy: A Critical Introduction. Routledge. 256 р.

Dahl R. A. (2020). On Democracy. Yale University Press. 288 р.

Daniels R. J. (2021). What Universities Owe Democracy. Johns Hopkins University Press. 336 р.

Horn W. (2020). Democratic Theory Naturalized: The Foundations of Distilled Populism. Lexington Books. 263 р.

Nussbaum M. (2016). Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press. 194 р.

Solow R. M. (2004). Structural Reform and Macroeconomic Policy. Palgrave Macmillan. 170 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Самчук, З. Ф. (2024). ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАКТИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ВЗАЄМОПОТЕНЦІЮВАННЯ ЧИ ВЗАЄМОВІДТОРГНЕННЯ?. Культурологічний альманах, (1), 235–243. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.29