«ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» ЯК ПРОТОНАУКОВИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТВІР УКРАЇНСЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.38

Ключові слова:

«Повість минулих літ», українська культурологія, доба середньовіччя, гуманітарні науки, методи дослідження

Анотація

Пропонована до уваги стаття є продовженням досліджень у руслі проблематики фактичного генезису та еволюції культурологічної науки в історії України. Головна мета статті полягає в розкритті культурологічного змісту «Повісті минулих літ» – історичної протонаукової праці, яка серед усіх збережених до сьогодні українських літературних творів є найдавнішою. Дослідження є складовою частиною ґрунтовного доведення тези про те, що українська культурологія де-факто існує та розвивається з більш ранніх часів та є набагато старшою респектабельною наукою, ніж прийнято вважати на сьогоднішній день. Ураховуючи те, що зараз українська культурологія переживає фазу онтологічної кризи, вивчення окресленої проблематики є досить важливим та актуальним завданням. У статті висвітлюється загальний історичний контекст та головні сприятливі чинники розвитку слов’яно-української науки. Надаються відомості про наявні жанри протонаукової української літератури часів Київської Русі. Досліджено головні аспекти історії створення «Повісті минулих літ» – час написання твору, джерельно-інформаційну базу тощо. Виявлено проблемно-тематичні контексти, пов’язані з різними культурними явищами, що в сукупності утворюють цілісний культурологічний зміст літопису. Установлено певну кількість застосованих у праці методів дослідження, які на теперішній час входять до основного складу методологічного інструментарію української культурології. Надаються визначення кожному з пізнавальних прийомів із наведенням відповідних фрагментів тексту як прикладів.

Посилання

Білоус П. В. (2011). Вступ до літературознавства. Київ : ВЦ «Академія». 336 с.

Білоус П. В. (2012). Історія української літератури ХІ–ХVIII століть. Київ : ВЦ «Академія». 376 с.

Бойко О. (2021). Історія України. Київ : ВЦ «Академія». 640 с.

Греченко В. А., Чорний І. В. (2009). Світова та українська культура. Київ : Літера ЛТД. 416 с.

Давня українська література. (2021). Київ : Центр учбової літератури. 452 с.

Лозко Г. С. (2014). Українське народознавство. Тернопіль : Мандрівець. 512 с.

Сабадаш Ю., Гончарова О. [та ін.]. (2022). Сучасна культурологія : постмодернізм у логіці розвитку української гуманістики. Київ : Видавництво Ліра-К. 432 с.

Сандюк Л. О., Шубелка Н. В. [та ін.]. (2021). Основи культурології. Київ : Центр учбової літератури. 400 с.

Шейко В. М., Богуцький Ю. П. (2005). Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації. Київ : Генеза. 592 с.

Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. (2020). Культурологічні та мистецтвознавчі дослідження: теорія і методологія. Харків : ХДАК. 338 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Голотенко, П. І. (2024). «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» ЯК ПРОТОНАУКОВИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТВІР УКРАЇНСЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Культурологічний альманах, (1), 298–303. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.38

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ