СКАНСЕНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.47

Ключові слова:

скансен, культурно-дозвіллєва діяльність, дозвілля, сучасний досвід, інноваційні рішення, воєнне вторгнення, культурна спадщина

Анотація

Стаття присвячена дослідженню культурно-дозвіллєвого контексту діяльності скансенів в Україні в умовах російсько-української війни, виявити аспекти трансформації культурно-дозвіллєвих практик та специфіку їх роботи в подальшому через призму кризових явищ у державі. Методологія дослідження передбачає загальнонаукові принципи систематизації та узагальнення, які сприяли аналізу та допомогли визначити й науково обґрунтувати проблеми культурно-дозвіллєвої діяльності скансенів в Україні в сучасних умовах, зокрема під час воєнного стану. За допомогою діалектичного методу досліджувалася культурно-дозвіллєва діяльність скансенів України останніх років як поступальний та нерівномірний процес, на який впливали соціально-політичні, воєнні, загально-суспільні чинники. Системний історіографічний аналіз зумовив розгляд скансену як історичного явища, яке виникло і функціонує у системі соціуму. Мета й завдання статті зумовили також застосування аксіологічного підходу, що дало можливість визначити роль скансенів у реалізації культурно-дозвіллєвої діяльності в нинішніх реаліях. Використання аналітичного методу сприяло виявленню концептуальних засад подальших наукових перспектив аналізу культурно-дозвіллєвої діяльності скансенів у сучасних культурологічних і суспільно-політичних реаліях в Україні. Наукова новизна полягає у встановленні об’єктивності оцінки культурно-дозвіллєвої діяльності скансенів в Україні в мовах російсько-української війни, окресленні перспектив досліджуваної проблематики. Культурно-дозвіллєва сфера, яка за своєю природою є дуже стабільною, змушена шукати шляхи, щоб бути ближчою до своєї аудиторії, споживачів культурних ресурсів та послуг, пропорційно до вимог часу і можливостей. Пандемія змусила шукати нові форми взаємозв’язку скансенів із громадськістю (інноваційні рішення), які виявилися доволі успішними в карантинних обмеженнях для культурної самоізоляції, а російське повномасштабне воєнне вторгнення в Україну несе небезпеку для життя людей і цілісності культурних об’єктів, тому визначити перспективи культурно-дозвіллєвої діяльності музеїв в таких умовах складно, адже неможливо спрогнозувати наскільки тривалою в часі буде ця загрозлива реальність для українського народу та його культурно-історичної спадщини.

Посилання

Антоненко, В., Хуткий, В. (2021). Музеї як туристичний ресурс в умовах пандемії COVID-19: виклики та нові можливості. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм, № 4 (1), 54–73.

Борисенко, Ю. С. (2019). Характерні особливості становлення та розвитку скансенів в Україні на початку XXI ст.: культурно-дозвіллєва складова. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури,№ 41, 66–72.

Вишневська, Г., Булгакова, Н. (2021). Музеї просто неба: соціокультурний аспект. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, № 39, 81–85.

Кутузова, Г. І. (2013). Культурно-дозвіллєва діяльність: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. Луцьк: Захарчук В. М., 251 с.

Destruction of cultural heritage is a war crime. 20.10.2022. EPP Group in the European Parliament. URL: https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/destruction-of-cultural-heritage-is-a-war-crime.

European Cultural Heritage Days (2022): Russia’s cultural war against Ukraine. Briefing 16. 09. 2022. European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733650.

Mallard, T. (2024). Ukraine: over 150 cultural sites partially or totally destroyed. UNESCO. URL: https://www.unesco.org/en/articles/ukraine-over-150-cultural-sites-partially-or-totally-destroyed.

Savu, A., Pălici, B., Mihăilescu, A. (2020). Culture in quarantine. The impact of the COVID-19 Pandemic on the cultural sector in Romania. Revista Muzeelor, №1, 8–30.

Zbuchea, A., Bira, M. (2020). Are museums not an emergency? Data and perceptions about how museums have tackled the COVID-19 Pandemic. Revista Muzeelor, 39–81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Позняк, А. В. (2024). СКАНСЕНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИК. Культурологічний альманах, (1), 366–372. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.47

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ