СУТЬ ЗЛИТТЯ КУЛЬТУР: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЄГИПЕТСЬКОГО АНТИЧНОГО СИНКРЕТИЗМУ В ЗОБРАЖАЛЬНОМУ КАНОНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.51

Ключові слова:

мистецький канон, зображальна традиція, іконографіка, культура, культурологія, мистецтво, образність, трансформація, стиль, символ, синкретизм

Анотація

У цьому дослідженні проводиться оцінка ступеня адекватності сучасних сутнісних та концептуальних підходів у розумінні стильової трансформації зображального мистецького канону на прикладі феномену стильової синкретичності Стародавнього Єгипту часів пізньої античності під впливом греко-римської художньо-образної й філософської парадигми. Уточняються та доповнюються роль і значення цього процесу, коригується смислове та символьне навантаження цього культурного феномену. Мета статті — переосмислити сутність трансформації зображального мистецького канону греко-римського Єгипту на стику стильових епох, а також суттєве коригування, уточнення, доповнення й розширення деяких культурологічних аспектів цього явища. З огляду на досягнені результати дослідження, запропонувати альтернативний підхід щодо значущості ролі художньо-образних і сакральних факторів у цьому складному міжкультурному процесі. Методологія дослідження передбачає застосування загальнонаукових, комбінованих і спеціальних методів, серед яких помітне значення отримали: метод аналізу і синтезу для виокремлення суті й ролі стильової трансформації; історично-порівняльний метод для виявлення стильових відмінностей; метод культурологічного дедуктивного абстрагування й моделювання для визначення критеріїв синкретичної належності; метод канонічного групування для встановлення трансформаційних наслідків у сакральному зображальному контексті; стильовий кореляційний метод у галузі мистецтва для уніфікації мистецького продукту; індуктивно-логічний метод. Наукова новизна полягає в переоцінці ролі та значення трансформаційних стильових процесів мистецтва, обґрунтуванні альтернативних підходів щодо різних аспектів цього явища, які передбачають більший ступінь об’єктивності й адекватності, впровадження уточнених і розширених понять для уніфікованості культурологічних категорій у зображальному каноні та абстрагованих сакральних традиціях. У висновках пропонується визначення трансформації мистецького зображального канону в умовах зміни стильових епох як безперервного процесу художньо-образної адаптації, заміщення, естетичного вдосконалення певних провідних символьних та смислових елементів сюжетної лінії, збагаченої сакральним контентом. У межах цього синкретичного злиття стилю утворюється своєрідний мистецький продукт зображальної трансформації. Запропоновано п’ять критеріїв. На загальному рівні: композиційна цілісність, художня єдність та залученість канонічного контексту до всіх елементів стилю. На елементарному рівні: прагнення до принципів гармонії та ступінь уніфікованості. Загальне значення, сутність і роль трансформації зображального мистецького канону греко-римського Єгипту на стику стильових епох є вирішальними у вивченні таких мистецьких процесів сучасного етапу культурної історії людства.

Посилання

Культурологія (2013): енциклопедичний словник. / М. Альчук, Ф. Бацевич, І. Бойко; за ред. д-ра філос. нyаук, проф. В. Мельника. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 508 с.

Лєпахін, В. (2001). Ікона та іконічність. Монастир Монахів Студійського Уставу. Львів : Свічадо. 288 с.

Павлюк, С. (2020). Енциклопедичний словник понять і термінів з етнології. Львів : Інститут народознавства НАНУ. 448 с.

Словник античної міфології. (1989). Уклад. І. Козовик, О. Пономарів. Київ : Наукова думка. 240 с.

Словник-довідник з культурології (2007). Уклад. Р. Шестопад. Вінниця : ПП «Нова книга». 184 с.

Степовик, Д. (2003). Іконологія й іконографія. Івано-Франківськ : Нова зоря. 309 с.

Elsner, J. (2006). Classicism in Roman Art. Classical Pasts: The Classical Traditions of Greece and Rome. Еd. J. Porter, Princeton University Press. Рр. 270–297.

Kozloff, A. (1996). Is There an Alexandrian Style – What Is Egyptian about It? In Alexandria and Alexandrianism. Pр. 247–262.

Lieven, A. (2016). Translating Gods, Interpreting Gods: On the Mechanisms behind the Interpretatio Graeca of Egyptian Gods. In Rutherford. Pр. 61–82.

Orlin, E. (2008). Octavian and Egyptian Cults: Redrawing the Boundaries of Romanness. Baltimore : Project Muse. AJP 129. № 2. Pр. 231–253.

Parlasca, K. (1980). Repertorio d’arte dellʼEgitto greco-romano. Pittura. Ritratti di mummie. Roma : L’Erma di Bretschneider. Serie B, Vol. 3. 92 p.

Riggs, C. (2003). The burial of Ta-sheret-hor-udja: A shroud and its Demotic inscriptions in the Museum of Fine Arts, Boston (MFA 54.993). Journal of the American Research Centre in Egypt 40. Pр. 69–87. URL: https://archiv.ub.uniheidelberg.de/propylaeumdok/2054/1/Riggs_Stadler_A_roman_shroud_2003.pdf

Spier, J., Potts, T., Cole, S. (Eds). (2018). Beyond the Nile. Egypt and the Classical World. Los Angeles : Getty Museums. 360 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Топорков, Д. А. (2024). СУТЬ ЗЛИТТЯ КУЛЬТУР: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЄГИПЕТСЬКОГО АНТИЧНОГО СИНКРЕТИЗМУ В ЗОБРАЖАЛЬНОМУ КАНОНІ. Культурологічний альманах, (1), 400–407. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.51

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ